آخر خوش شاهنامه پنج شنبه و جمعه از ساعت 14:30 به مدت 30

رادیو صبا

نمايش آخر خوش شاهنامه

آخر خوش شاهنامه

نمایش رادیویی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نمایش آخر خوش شاهنامه