جشن دوسالگی برنامه "صباگو"

جشن تولد دو سالگی "مسابقه طنز صباگو" به تهیه كنندگی ملیحه مرادی جعفری با حضور شركت كنندگان برنامه برگزار شد.

1396/12/19
|
15:0

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، جشن تولد دو سالگی "برنامه صباگو" با حضور سعید یوسف نیا مدیر رادیو صبا، حسین ماكنعلی مدیرگروه مسابقات و تفریحات، پیمان آدینه وند مدیر پخش و نظارت و سایر عوامل و دست اندركاران شبكه روز پنجشنبه 17 اسفند با همراهی شركت كنندگان برنامه برگزار شد.

دسترسی سریع