لبخند ایران از سرزمین بادگیرها تقدیم می شود.

"لبخند ایران "برنامه طنز با همكای سایر استان های روز جمعه از یزد دیار بادگیرها راهی آنتن صبا می شود.

1400/04/31
|
00:00

"لبخند ایران " عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرمندان سایر استان ها از رادیو صبا پخش می شود .

این برنامه شامل نمایش ها و لطیفه های طنز همراه موسیقی محلی است ، كه با لحجه محلی تقدیم مخاطبان می شود .

روز جمعه یكم مرداد این برنامه با عوامل برنامه طنز رادیویی "خشك شو " كاری از مركز استان یزد گفتگو می كند.

"لبخند ایران " را می توان هر روز ساعت 12 از رادیو صبا شنید .این برنامه با اجرای مریم خادم پور و تهیه كنندگی مینا شعبانی راهی آنتن میشود .

دسترسی سریع