ولك چرا نمی خندی را از رادیو صبا بشنوید

برنامه "لبخند ایران " با عوامل برنامه طنز ولك چرا نمی خندی مركز بوشهر گفتگو می كند .

1400/04/06
|
06:43

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، "لبخند ایران " عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرمندان سایر استان ها از رادیو صبا پخش می شود .

این برنامه طنز كه هر روز صدای هنرمندان طناز را از خطه ای از ایران به گوش مخاطبان رادیو صبا می رساند ، روزدوشنبه هفتم تیر این برنامه از مركز استان بوشهر به گوش می رسد. در این برنامه با هنرمندان و طنازان برنامه ولك چرا نمی خندی طنز استان بوشهر گفتگو می شود

این برنامه شامل نمایش ها و لطیفه های طنز همراه موسیقی محلی است ، كه با لحجه محلی تقدیم مخاطبان می شود .

"لبخند ایران " را می توان هر روز ساعت 12 از رادیو صبا شنید .این برنامه با اجرای مریم خادم پور و تهیه كنندگی مینا شعبانی راهی آنتن میشود .

دسترسی سریع