لبخند ایران با هنرمندان بوشهری گفتگو می كند

«لبخند ایران » برنامه طنز رادیویی با همكاری مراكز استان ها از رادیو صبا تقدیم مخاطبان می شود .

1400/03/29
|
00:00

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، "لبخند ایران " عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرمندان سایر استان ها از رادیو صبا پخش می شود .

این برنامه طنز كه هر روز صدای هنرمندان طناز را از خطه ای از ایران به گوش مخاطبان رادیو صبا می رساند ، روز یكشنبه 30 خرداد این برنامه از مركز استان بوشهر به گوش می رسد. در این برنامه با هنرمندان و طنازان برنامه های طنز استان بوشهر گفتگو می شود

این برنامه شامل نمایش ها و لطیفه های طنز همراه موسیقی محلی است ، كه با لحجه محلی تقدیم مخاطبان می شود .

"لبخند ایران " را می توان هر روز ساعت 12 از رادیو صبا شنید .این برنامه با اجرای مریم خادم پور و تهیه كنندگی مینا شعبانی راهی آنتن میشود .

دسترسی سریع