رادیو صبا با لبخند ایران كام مخاطبان را شیرین می كند .

"لبخند ایران " عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه روز شنبه 8 خرداد "شاخه نبات " از برنامه های طنز استان مركزی را به مخاطبان تقدیم می كند .

1400/03/07
|
09:22

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، "لبخند ایران " عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرمندان سایر استان ها از رادیو صبا پخش می شود .

این برنامه طنز كه هر روز صدای هنرمندان طناز را از خطه ای از ایران به گوش مخاطبان رادیو صبا می رساند ، روز شنبه 8 خرداد برنامه شاخه نبات از برنامه های مزكز استان مركزی از رادیو صبا پخش می شود .

این برنامه با نگاهی طنز به موضوع «قضاوت » اختصاص می یابد و با پخش آیتم های طنز و نمایش های كوتاه به این موضوع می پردازد .

"لبخند ایران " را می توان هر روز ساعت 12 از رادیو صبا شنید .این برنامه با اجرای مریم خادم پور و تهیه كنندگی مینا شعبانی راهی آنتن میشود .

دسترسی سریع