داستان های كوتاه طنز را از "كتاب خند "بشنوید.

برنامه "كتاب خند" رادیو صبا هر هفته برای مخاطبان یك كتاب می خواند ، این هفته فروغ انصاری داستان های كوتاه طنز را می خواند .

1400/01/14
|
10:30

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه" كتاب خند" با هدف معرفی آثار طنز و آشنایی مخاطبان با این آثار هر هفته یك كتاب طنز را برای مخاطبان می خواند .
كتابی كه این هفته از 14 فروردین فروغ انصاری برای مخاطبان می خواند « داستان های كوتاه طنز » نام دارد ، كه جموعه داستان‌های طنز كوتاه و برگزیده از آثار شاخص و طنزهای جوانانی است كه در دوره‌های مختلف جشنوارة طنز مكتوب شركت كرده‌اند.

"كتاب خند " از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 شب به تهیه كنندگی آزاده شاهرخ مهر از رادیو صبا پخش می شود.

دسترسی سریع