"كارآگاه سركرده" را از رادیو صبا بشنوید .

برنامه "كتاب خند "این هفته كتاب «كارآگاه سركرده» را برای مخاطبان می خواند.

1399/10/21
|
00:03

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، كتاب خند كه هر هفته یك كتاب را برای مخاطبان می خواند .

كتابی كه تهیه كننده برنامه آزاده شاهرخ مهر برای این هفته مخاطبان انتخاب كرد «هكارآگاه سركرده» است .


این كتاب در مورد نوجوانی است كه دوست دارد در بزرگسالی كارآگاه شود.در محله آنها كارآگاهی زندگی می كند كه با ساواك همكاری دارد. دایی این نوجوان كه فردی انقلابی است پس از مدتی زندانی بودن به علت فعالیت انقلابی،آزاد می شود و كارآگاه سركرده مراقب اوست. كارآگاه به صورت اتفاقی با نوجوان قصه ارتباط پیدا می كند و سعی می كند از او به عنوان یك مامور مخفی استفاده كند....

ادامه داستان را می توان با بیان شیوا مهسا حق پناه هر روز ساعت 19:30 از رادیو صبا بشنوید .

دسترسی سریع