داستا ن چكمه های لیلا در رادیو صبا

رادیو صبا روز جمعه در برنامه «قصه های ظهر صبا» داستان چكمه به قلم هوشنگ مرادی كرمانی را تقدیم مخاطبان می كند.

1400/08/06
|
08:50

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، "قصه های ظهر صبا " برنامه ای است كه داستان های كوتاه و شنیدنی را با روایتی متفاوت برای مخاطبان بازخوانی می كند در این برنامه امیرحسین مدرس داستان های اجتماعی و ایرانی كهن برای مخاطبان می خواند .

مادر لیلا، روزها، لیلا را می‌گذاشت پیش همسایه و می‌رفت سر كار. او توی كارگاه خیاطی كار می‌كرد. لیلا با دختر همسایه بازی می‌كرد. اسم دختر همسایه مریم بود.

لیلا و مادرش در یكی از اتاق های خانه مریم زندگی می‌كردند. لیلا پنج سال داشت و مریم یك سال از او بزرگتر بود.

یك روز، عموی مریم برایش عروسكی آورد. آن روز، لیلا و مریم با آن خیلی بازی كردند. عروسك همه‌اش پیش لیلا بود. لیلا دلش می‌خواست عروسك مال خودش باشد. اما، مریم می‌گفت:

– هر چه دلت می‌خواهد با آن بازی كن. ولی، عروسك مال من است.

لیلا ناراحت شد. غروب كه مادرش آمد، دوید جلویش و گفت:

– مادر، مادر، من عروسك می‌خوهم. عروسكی مثل عروسك مریم. برایم می‌خری؟

مادر گفت:

– نه، نمی‌خرم.

لیلا گفت :

– چرا نمی‌خری؟

– برای اینكه تو دختر خوبی نیستی.

– من دختر خوبی هستم، مادر.

– اگر دختر خوبی هستی، چرا چشمت به هر چیزی می‌افتد، می‌گویی: من آن را می‌خواهم؟


این چند خط، آغاز داستان چكمه به قلم هوشنگ مرادی كرمانی است، كه به ماجرای خرید چكمه برای دختر بچه ای می پردازد. از روی این داستان پیش از این محمدعلی طالب فیلمی به همین نام ساخته است. اگر می خواهید بدانید برای این دختر و چكمه اش چه اتفاقاتی می افتد روز جمعه ساعت 13 شنونده برنامه «قصه های ظهر صبا » در رادیو با باشید.

این داستان با لحن شیرین امیرحسین مدرس برای شنوندگان بازخوانی می شود .

داستان های این برنامه به قلم معصومه پاكروان به صورت رادیویی تنظیم می شود و تقدیم مخاظبان می شود.


"قصه های ظهر صبا" به تهیه كنندگی زینب برومندمجد هر هفته روزهای جمعه ساعت 13 تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع