شخصیت های برتری طلب شنونده «رادیو صبا» باشید

برنامه «به وقت زندگی» روز شنبه با موضوع برتری طلبی راهی آنتن صبا می شود.

1400/09/13
|
02:17

چرا برخی از افراد نسبت به پیشرفت دیگران حسادت ورزیده و ابراز ناخرسندی می‌كنند؟ برتری طلبی یا میل به پیشرفت و تكامل از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی است كه منجر به رشد می‌شود. اما همیشه این میل به شیوه‌ای سالم خود را نشان نمی‌دهد. گاهی برتری طلبی افراطی تبدیل به یك ویژگی شخصیتی روان رنجورانه می‌شود كه توام با كشمكش‌ها و تعارضات می‌گردد. متعاقبا در چنین شرایطی فرد نیازمند اصلاح و درمان است.
برای آشنایی بیشتر با این موضوع روز یكشنبه 14 آذر شنونده برنامه «به وقت زندگی » در رادیو صبا باشید. این برنامه با هدف بیان مسائل خانه و خانواده هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 همراه مخاطبان می شود كه در برنامه روز یكشنبه این برنامه با پخش آتیم های نمایشی، گزارش های مردمی و گفتگو با كارشناس برنامه دكتر بیگلری به موضوع برتری طلبی و ریشه یابی این مسئله درخانواده پرداخته می شود.

برتری طلبی یك الگوی نسبتا پایدار از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی است كه در آن فرد خواهان برتر بودن در همه زمینه‌هاست. میل به قدرت و تحت كنترل گرفتن امور انگیزه اصلی او برای همه قدم‌هایی است كه برمی دارد. فرد برتری طلب هیچ گونه ضعف و نقص را نمی‌پذیرد. تلاش افراطی او برای كسب موقعیت‌های قدرت طلبانه اغلب تحت تاثیر خود كم بینی و ضعفی است كه در خویش ادراك می‌كند.

«به وقت زندگی» در این هفته به تهیه كنندگی نسیم صباغان و اجرای آسیه گرجی و گزارشگری لیلا علاقه مند راهی آنتن صبا می شود.

دسترسی سریع