«به وفت زندگی » به یكدیگر برچسب نزنید

برنامه خانواده محور به وقت زندگی روز چهارشنبه با موضوع «برچسب زنی» راهی آنتن صبا می شود.

1400/08/18
|
01:20

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه خانواده محور به وقت زندگی كه هر روز با نگاهی طنز به بیان مسائل خانه و خانواده می پردازد این برنامه روز چهارشنبه19 آبان به موضوع «برچسب زدن» اختصاص می یابد.
همیشه با نگاه كردن به اطرافمان واقعیت را نمی‌بینیم. در واقع آنچه كه از وقایع اطرافمان درك می‌كنیم تحت تاثیر خطاهای شناختی قرار می‌گیرند كه در اثر مرور زمان و تجربیات گذشته در ذهن ما شكل گرفته‌اند. گویی عینكی نامرئی به چشم داریم كه مانع انعكاس واقعیت در ذهن ما می‌شود. یكی از این تحریف‌های شناختی خطای شناختی برچسب زدن نام دارد كه همانند سایر تحریفات شناختی مانع از شناخت منطقی ما از وقایع می‌شود و در نتیجه احساسات ناخوشایند را در ما تقویت می‌كند كه می‌تواند به ما، شادی‌هایمان و روابط‌مان صدمه بزند. آشنایی با خطاهای شناختی به ما در اصلاح آن كمك می‌كند


در این برنامه با تعامل با مخاطبان ، پخش گزارش های مردمی و گفتگو با دكتر پگاه بیگری تعریفی از برچسب زنی ارائه می شود،برچسب زنی یعنی یك ویژگی و صفت را به خود یا دیگران نسبت دهیم به طوری كه آن فرد را با آن ویژگی در ذهنمان می شناسیم. در برچسب زنی معمولا احترام، رعایت حقوق فرد مقابل، رعایت اصول مذاكره و رابطه و بسیاری از اصول اخلاقی رعایت نمی شود. به علت عدم وجود موارد مثبت در برچسب زنی، افراد حس منفی به فرد برچسب زننده پیدا می كنند.

این برنامه در هفته جاری به تهیه كنندگی نسیم صباغان و اجرای آسیه گرجی هر روز از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده راهی آنتن صبا می شود.

دسترسی سریع