خود شیفتگی در رادیو صبا

برنامه "به وقت زندگی " در رادیو صبا ویژگی های افراد خودشیفته را مرور می كند.

1400/07/20
|
09:35

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه زنده "به وقت زندگی " روز چهارشنبه 21 مهر با موضوع «خودشیفتگی » راهی آنتن صبا می شود.

خودشیفتگان جایگاه برجسته ای در تصورات مردمی دارند و برچسب «خودشیفتگی» برای اشاره به افرادی است كه بیش از حد به خودشان توجه می كنند. همچنین یك باور وجود دارد كه خودشیفتگی در سراسر جهان رو به افزایش است، به ویژه در بین جوانان، اگرچه بیشتر تحقیقات روانشناسی با این مفهوم موافقت نمی كنند.

از آنجا كه این ویژگی در مراحل اولیه در خانواده نمود می كند برنامه خانواده محور "به وقت زندگی" با تعامل با مخاطبان از طریق پیامك و تماس با برنامه به مرور ویژگی های افراد خود شیفته می پردازد و راهكارهایی برای مواجه با این افراد در خانواده و جامعه ارائه می كند.

كنكاش در رابطه با این صفت می تواند بسیار نا امیدكننده و پریشان كننده باشد. افراد خودشیفته در تلاش خود برای كنترل كردن و كسب تحسین، ممكن است به دلیل خودشیفتگی آسیب پذیر به دیگران آسیب رسانده و از آنها سوء استفاده كنند، به عزت نفس آنها آسیب برسانند و حتی احساسشان در رابطه با واقعیت را تغییر دهند. بحث و گفتگو با فرد خودشیفته‌ درباره عملكرد آنها معمولاً بی ثمر است.

راه حل موفق این است كه حد و مرزهایی تعیین كنید و از نظر عاطفی از آنها فاصله بگیرید. توجه كنید كه شما ممكن است نتوانید احساسات خود نسبت به یك فرد را كنترل كنید، اما می توانید نحوه پاسخگویی به آنها را تحت كنترل خود در بیاورید. قطع رابطه با یك فرد خودشیفته، اعضای خانواده یا رئیس اگر تنها راه حل موجود نباشد، ممكن است در نهایت بهترین راه حل محسوب شود.

به "به وقت زندگی " از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح به تهیه كنندگی نسیم صباغان و اجرای آسیه گرجی به صورت زنده روانه آنتن صبا می شود.

دسترسی سریع