"به وقت زندگی " واقع بین باشید

برنامه خانواده محور" به وقت زندگی " از اهمیت واقع بینی در ازدواج برای مخاطبان می گوید.

1400/06/28
|
10:04

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه خانواده محور "به وقت زندگی " روز دوشنبه 29 شهریور به موضوع واقع بینی در ازدواج اختصاص می یابد.

انتظارات نامعقول زوجی كه با هم پیمان زناشویی می‌بندند و یكدیگر را به عنوان شریك زندگی برمی‌گزینند ، بی‌شك از همدیگر انتظاراتی دارند كه توقّع دارند طرف مقابل، آنها را برآورده كند؛ امّا باید توجّه داشت كه تداوم و استحكام خانواده در مراحل مختلف، نیازمند غلبه عقل و منطق بر ابعاد گوناگون زندگی مشترك است. بدون هیچ شكّی باید گفت كه هرچه این انتظارات، معقول‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد ، عوارض پیش‌بینی شده و غیر پیش‌بینی شده، كمتر به وحدت و انسجام خانواده گزند می‌رسانند.
هر چه زن و مرد از یكدیگر و یا از زندگی زناشویی، انتظارات آرمانی‌تر و غیر عاقلانه‌تری داشته باشند، استحكام و ثبات خانواده، بیشتر به خطر خواهد افتاد.

در این برنامه كه با نگاهی طنز مسائل خانه و خانواده را بیان می كند با مشاركت مخاطبان از طریق ارسال پیامك و تماس با برنامه به این تاكید می شود كه در بحث واقعی كردن انتظارات چه در زمان قبل از ازدواج و چه بعد از آن، نكته مهم این است كه بپذیریم دنیا پر از مشكلات است و هر كس به نوعی با مشكلات خودش روبروست. مهم این است كه یاد بگیریم چگونه خود را مدیریت كنیم. یاد بگیریم از هر چیزی به طور واقعی انتظار داشته باشیم.

"به وقت زندگی " هر روز ساعت 10 صبح به تهیه كنندگی نسیم صباغان و اجرای مهسا حق پناه و هماهنگی آتوسا برهانی نژاد راهی آنتن می شود .دسترسی سریع