جایگاه سینما در سبد فرهنگی خانواده

برنامه خانواده محور «به وقت زندگی» به مناسبت روز سیما به بررسی جایگاه سینما در سبد فرهنگی خانواده می پردازد.

1401/06/20
|
14:29

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «به وقت زندگی» هر روز در قالب اجرای یك نمایش خانوادگی به موضوعات خانه و خانواده در فصل تابستان می پردازد.
این برنامه روز دوشنبه 21 شهریور به مناسبت روز ملی سینما در بخش های مختلف به گرامیداشت این روز می پردازد.

برنامه خانواده محور «به وقت زندگی» با پرداختن به موضوع جایگاه سینما در سبد فرهنگی خانواده و تاثیر متقابل سینما و جامعه در قالب نمایش به گرامیداشت روز سینما می پردازد.

سینما پدیده ای است بسیار جذاب و تاثیرگذار كه راه خود را طی سالیان عمرش در میان جوامع بشری باز كرده و خود را به اشكال گوناگون و در قالب های متفاوت به بشر عرضه كرده و همیشه با استقبال مواجه شده است. به خصوص در زمانه ما كه لذت جویی از فرهنگ تصویری بر بهره مندی چیرگی یافته است. از آنجا كه این پدیده نقش بسیار مهمی در ایجاد یا خلق فرهنگ، تغییر فرهنگ و فرهنگ پذیری افراد جامعه دارد، تاثیرات خود را روی افراد مختلف به شیوه های متفاوتی بر جای گذارده است. یعنی اثری كه بر فرهنگ غربی داشته، با اثری كه بر فرهنگ شرق گذاشته، به جهت متفاوت بودن زمینه های فرهنگی این دو تمدن متفاوت بوده است.
برنامه «به وقت زندگی» هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح به تهیه كنندگی آزاده شاهرخ مهر واجرای سمانه مبلغ حسینی و بازیگری آسیه گرجی امیر عضد تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع