مهاجرت تحصیلی «به وقت زندگی»

رادیو صبا با توجه به آغاز سال تحصیلی دانشجویان به موضوع مهاجرت تحصیلی می پردازد.

1401/06/19
|
10:38

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «به وقت زندگی» هر روز در قالب اجرای یك نمایش خانوادگی به موضوعات خانه و خانواده در فصل تابستان می پردازد.
این برنامه روز یكشنبه 20 شهریور به بهانه شروع سال تحصیلی دانشجویان به موضوع مهاجرت به شهر های بزرگ می پردازد. در این برنامه در قالب نمایش به مشملات اعضای خانواده در شهرهای برزگ و تاثیر آن روی سایر افراد خانواده اشاره می شود و به مراقبت فرزندان در آسیب های اجتماعی اشاره می شود.

برنامه «به وقت زندگی» هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح به تهیه كنندگی آزاده شاهرخ مهر واجرای سمانه مبلغ حسینی و بازیگری آسیه گرجی امیر عضد تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع