بازنشستگی «به وقت زندگی»

برنامه خانواده محور« به وقت زندگی» با موضوع روزهای بازنشستگی همراه مخاطبان می شود.

1401/05/02
|
09:54به گزارش روابط عمومی رادیو صبا برنامه به وقت زندگی هر روز در قالب روایت خاطرات خانوادگی و اجرای نمایش به موضوعات خانه و خانواده در فصل تابستان می پردازد.

این برنامه روز دوشنبه سوم مرداد با موضوع دوران بازنشستگی در خانواده همراه مخاطبان می شود.
بازنشستگی، كناره‌گیری از شغل یا جنبه‌های اجتماعی زندگی تعریف می‌شود كه با تغییرات گسترده در زندگی روزمره، فرصت‌ها، انتظارات، ارزش‌ها، امیدها و ترس‌ها همراه است؛ از آنجا كه بازنشستگی یكی از رویدادهای مهم و انتقال از بزرگسالی اولیه به بزرگسالی ثانویه در زندگی بسیاری از افراد به‌شمار می‌رود، مواجهه و سازش با آن ضروری است.
دوران بازنشستگی یك فلسفه اصلی در زندگی هر فرد شاغل است؛ زیرا خواه‌ناخواه به آن خواهد رسید، اما چگونگی گذران این دوران بستگی به خود فرد دارد.
برنامه «به وقت زندگی» هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح به تهیه كنندگی آزاده شاهرخ مهر واجرای سمانه مبلغ حسینی و بازیگری آسیه گرجی امیر عضد تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع