نقد شعر ماسك در "كارگاه لبخند"

در برنامه "كارگاه لبخند" رادیو صبا، آثار نثر و نظم شنونده ها را با حضور كارشناسان طنز نقد و بررسی می شود.

1399/10/23
|
00:10

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه "كارگاه لبخند " با هدف آموزش ظنز نویسی و نقد وبررسی آثار مخاطبان از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:15 از رادیو صبا پخش می شود .

این برنامه دارای بخش و آیتم های مختلفی است ، در آیتم شما و لبخند روز چهارشنبه "شعر ماسك " كه آثار ارسالی یكی از مخاطبان رادیو صبا است را نقد و بررسی می كند .
مخاطبان می توانندبا مراجه به آدرس kargahlabkhand@ شعر ماسك را بخوانند و درباره آن نظر دهند .

این برنامه به تهیه كنندگی مژده آقا محمدی از رادیو صبا پخش می شود .

دسترسی سریع