آموزش نگهداری گل های آپارتمانی در رادیو صبا

رادیو صبا در مسابقه آموزشی" دو راهی " به پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی می پردازد.

1400/05/31
|
00:00

بسیاری از افراد با اینكه در آپارتمان زندگی می كنند به نگهداری از گل و گیاه آپارتمانی علاقه دارند . گیاهان خانگی سر زنده و شاداب در فضای داخلی خانه نیازمند مراقبت زیادی هستند و گاهی اوقات از دست رفتن نشاط و زیبایی گیاهان خانگی به دغدغه همیشگی صاحبان گل و گیاه در منزل تبدیل می شود.

برای حفظ و به حداكثر رساندن شادابی گیاهان رادیو صبا در قالب "مسابقه دو راهی " پیشنهاد و توصیه هایی برای مخاطبان دارد .

مسابقه دوراهی كه بر پایه مهارت های شغلی و عمومی با هدف آمورش مهارت های عمومی و تخصصی در زندگی طراحی شده است . در قالب طرح سوال های دو گزینه ای مخاطبان را با مهارت هایی برای زندگی آشنا می كند .
در روز دوشنبه یكم شهریور یكی از موقعیت هایی كه برای شركت كننده طراحی شده است پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی است كه در این برنامه نكاتی برای پژمرده نشدن این گل ها به مخاطبان ارائه می شود .

مسابقه پر هیجان دوراهی با اجرای "مهدی پر" و تهیه كنندگی رضا عزتی و هماهنگی آتوسا برهانی نژاد هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:30 تقدیم مخاطبان میشود .

شنوندگان می توانند با ارسال پیامك در زمان پخش این برنامه در این مسابقه شركت كنند.

دسترسی سریع