بررسی موانع تولید صنعتی عرقیات گیاهی در رادیو صبا

رادیو صبا در برنامه مثل ساعت با نگاهی طنز با هدف پرداختن به شعار سال به بررسی موانع تولید صنعتی عرقیات گیاهی در كشور می پردازد.

1400/06/11
|
00:03

در كشور ما استفاده از عرقیات گیاهی سابقهای بسیار كهن دارد. در طب اسالمی و سنتی اشارات زیادی به خواص این تركیبات شده است. با گذشت زمان، شناخت مصرفكنندگان نسبت به خواص
دارویی و حسی مطلوب این عرقیات افزایش یافته، و از سوی دیگر به علت آشكار شدن اثرات سوءمصرف نوشابههای گازدار، عرقیات گیاهی به عنوان جایگزین مناسبی برای این محصوالت هستند. همچنین امكان صادرات اینگونه محصوالت به كشورهای دیگر نیز مهیا است و تولید عرقیات گیاهی از لحاظاشتغالزایی و كسب درآمد در راستای تحقق بخشیدن به اصل اقتصاد مقاومتی، دارای افقی روشن است.

رادیو صبا در هفته پیشه رو در برنامه مثل ساعت با هدف پرداختن به شعار سال به تولید عرقیات گیاهی به صورت صنعتی می پردازد.

در این برنامه صنعت تولید عرقیات گیاهی با نگاهی طنز با پنج محور مواداولیه ، تسهیلات و پشتیبانی ، تجهیزات ، فروش و صادرات ، مقررات و مجوزها مورد بررسی قرار می گیرد.

"مثل ساعت " هر روز از شنبه تا چهارشنبه با بازیگری اسیه گرجی، رضا شجاعی،آرمان غفاریان و تهیه كنندگی مینا مولایی ساعت 12:45 از رادیو صبا پخش می شود

دسترسی سریع