صنعت قند و شكر زیر ذره بین طنز "رادیو صبا" رفت

برنامه "مثل ساعت " رادیو صبا با هدف پرداختن به شعارسال با نگاهی طنز به بررسی صنعت قند وشكر می پردازد.

1400/05/08
|
00:05

صنعت قند و شكر، پس از صنعت نساجی، دومین صنعت قدیمی ایران به حساب می­اید. صنعت قند و شكر، با توجه به استراتژیك بودن و منبع ارزان تامین انرژی نسبت به سایر مواد غذایی، همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است. بخش كشاورزی به عنوان مهترین بخش و تامین­ كننده مواد اولیه، بخش نفت به عنوان تامین كننده انرژی و بخش صنعت و حمل و نقل، بخش­های مرتبط و تاثیرگذار در این صنعت می­باشند. بیشترین مصرف­ كننده قند و شكر در درجه اول خانوارها و سپس صنایع غذایی و لبنی می­باشد.

با توجه به اهمیت این صنعت در سبد خرید خانوار و نقش آن در ایجاد اشتغال رادیو صبا در هفته آینده در برنامه "مثل ساعت " با نگاهی طنز به بررسی صنعت قند و شكر می پردازد.

در هفته پیش رو در " مثل ساعت" به «صنعت قند و شكر » با پنج محور مواداولیه ، تسهیلات و پشتیبانی ، تجهیزات ، فروش و صادرات ، مقررات و مجوزها پرداخته می شود.

"مثل ساعت " هر روز از شنبه تا چهارشنبه با بازیگری اسیه گرجی، رضا شجاعی،آرمان غفاریان و تهیه كنندگی مینا مولایی ساعت 12:45 از رادیو صبا پخش می شود

دسترسی سریع