"قصه های ظهر صبا" را هر روز از رادیو صبا بشنوید.

برنامه «قصه های ظهر صبا » روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 11 از رادیو صبا پخش می شد ، كه مخاطبان می توانند از روز پنج شنبه 21 اسفند تا پایان سال این برنامه را هر روز از رادیو صبا بشنوند .

1399/12/20
|
00:00

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه «قصه های ظهر صبا » با هدف داستان خوانی روز های پنجشنبه و جمعه ساعت 11 از رادیو صبا پخش می شد ، كه مخاطبان می توانند از روز پنج شنبه 21 اسفند تا پایان سال این برنامه را هر روز از رادیو صبا بشنوند .

در این برنامه امیرحسین مدرس داستان های اجتماعی و ایرانی كهن برای مخاطبان می خواند و تهیه كنندگی برنامه را ملیحه مرادی جعفری انجام می دهد .
روز پنج شنبه 21 اسفند داستان «آگهی تسلیت » نوشته حسین شهیدزاده تقدیم مخاطبان میشود .

دسترسی سریع