هزینه های خود را در «عصر صبا » مدیریت كنید

برنامه عصر صبا روز شنبه راهكارهایی برای مدیرت هزینه های زندگی به مخاطبان پیشنهاد می كند.

1400/08/28
|
21:11

به گزارش رابط عمومی رادیو صبا، مجله رادیویی عصبر صبا هر روز از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه همراه مخاطبان می شود

این برنمه روز شنبه 29 آبان با موضوع مدیرت هزینه های زندگی راهی آنتن می شود.

امروزه به دلیل شرایط اقتصادی برخی از خانواده ها برای مخارج زندگی با مشكل مواجه هستند و حتما باید هزینه ها را مدیریت كرد، روش های مناسبی برای مدیریت هزینه های زندگی وجود دارد.

امروزه به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، دخل و خرج زندگی بسیاری از مردم دچار مشكل شده است بنابراین همه افراد باید مخارج و هزینه های خود را كنترل نمایند. مدیریت اقتصادی خانواده باید براساس میزان درآمدهای هر یك از اعضای خانواده و هزینه ها تنظیم شود. مدیریت هزینه ها به كنترل دخل و خرج زندگی كمك كرده و می توانید با آن اندكی از درآمد خود را پس انداز كنید. مدیریت پول كار چندان سختی نیست، شما می توانید با بودجه بندی و مدیریت هزینه های ماهانه راهی را بیابید كه به تنظیم درآمد و هزینه های خانوار شما كمك كند. اگر می خواهید بدانید در شرایط اقتصادی این روزها چگونه می توانید هزینه ها را كاهش دهید روز شنبه 29 آبان شنونده این برنامه در رادیو صبا باشید.

این برنامه در هفته پیش رو به تهیه كنندگی رضا عزتی و اجرای مهدی پر، هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 همراه مخاطبان می شود.

دسترسی سریع