"بومرنگ " با حقوق شهروندی همراه مخاطبان می شود.

در برنامه "بومرنگ " حقوق شهروندی با زبان طنز مرور می شود.

1399/12/03
|
00:02

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه "بومرنگ" كه بازتاب مسائل مختلف در زندگی را بررسی می كند، روز دوشنبه چهارم اسفند با موضوع "حقوق شهروندی " پخش می شود.

نوید جولایی تهیه كننده بومرنگ درباره این برنامه گفت : موضوع برنامه حقوق شهروندی و لزوم اجرای آن در جامعه و بین شهروندان است .
در این برنامه با زبان طنز به این سولات پاسخ داده می شود كه حقوق شهروندی چیست؟ و تا چه حد در جامعه به آن عمل می شود ؟
و آیا افراد جامعه از ابتدایی ترین حقوق خود آگاه هستند یا خیر!

این برنامه هر روز 11:30 با اجرا و بازیگری نازنین مهیمنی و حمید الهیاری روی موج اف ام ردیف 105,5 مگاهرتز از رادیو صبا با مخاطبان همراه می شود.

دسترسی سریع