گزارشی از پشت صحنه "برنامه صباگونه"

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، در شماره 1089 "هفته نامه سازمان صدا و سیما" گفت و گوی ویژه ای با عوامل و دست اندركاران "ویژه برنامه صباگونه" انجام و گزارشی از پشت صحنه این برنامه تهیه شده است.

1396/02/03
|
15:05

این گزارش از طریق لینك زیر قابل دسترس است:
http://my.irib.ir/sso/pr-mag/magazine.html#p=5

دسترسی سریع