ضرب المثلی با موضوع استعفا در "مثلخند "

برنامه "مثلخند" كه ضرب المثل های فارسی را به همراه معنی و كاربردشان بازگو می كند با موضوع «دست از كاری شستن » همراه مخاطبان می شود.

1399/11/01
|
10:11

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه "مثلخند" كه ضرب المثل های فارسی را به همراه معنی و كاربردشان بازگو می كند، روز ینج شنبه دوم بهمن ضرب المثل "دست از كاری شستن " را در قالب نمایش های طنز توضیح می دهد.

دست از كاری شستن این اصطلاح كنایه از سلب مسئولیت كردن، استعفا و كناره گیری از انجام كاری است . در برنامه " مثلخند " ریشه این ضرب المثل باجرای نمایش های طنز بیان می شو د.

برنامه "مثلخند" روز پنج شنبه ساعت 8:30 به تهیه كنندگی و نویسندگی نسیم السادات صباغان روی موج اف ام 105,5 مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

دسترسی سریع