"یك سبد لبخند " از كار و تلاش می گوید .

برنامه "یك سبد لبخند" به موضوع كار و تلاش اختصاص داده شده كه در این برنامه با پخش آیتم های نمایشی طنزو شاد به نقش كار و تلاش در رسیدن به اهداف فرد گفته می شود .

1400/01/18
|
00:00

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه نمایشی طنز "یك سبد لبخند " كه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز می پردازد .یا پخش آیتم های و نمایش های طنز «كوبیسم» ، «جلسه مدیران »، «قصه ملل» و ...به مخاطبان لبخند تعارف می كند .

برنامه روز پنجشنبه 19 فرودین با موضوع "كار و تلاش " راهی آنتن صبا می شود .

« كار و تلاش » به عنوان ركن اساسی زندگی، و نیرومندترین عامل تولید،محسوب میشود. در این برنامه با بیان طنز به اهمیت كار وتلاش در رسیدن فرد به اهداف خود می گویند .

این برنامه به تهیه كنندگی نداحاجی اسماعیلی و نویسندگی شاهرخ باقری نژاد با خلق لحظاتی پر لبخند مخاطبان رادیو صبا را همراهی می كند .

"یك سبد لبخند "پنج شنبه ها ساعت 17 از رادیو صبا پخش می شود .دسترسی سریع