مسابقه اجرا و گویندگی در رادیو با محوریت طنز

"صباگو" عنوان مسابقه تولیدی رادیو صباست كه روزهای فرد از ساعت 14:30 میهمان شنوندگان رادیو صبا خواهد بود.

1395/02/13
|
14:27

به گزارش رادیو صبا، از آنجاییكه گویندگی مطلب مهمی در رادیو به حساب می آید، طنزها شامل دو بعد اجرا و گویندگی است و درعین حال آموزش گویندگی به حساب می آید. این مسابقه دارای سه آیتم اصلی "صبا سلام"، "صبا نثر"، "صبا گزارش" و "صبا بداهه" است.
عوامل این برنامه ملیحه مرادی تهیه كننده، علیرضا تابان گوینده و چنگیز نوبهار نویسنده و مشاور طرح در برنامه فردا پنجشنبه 26 فروردین، این مسابقه جذاب و آموزنده را تقدیم شنوندگان محترم رادیو صبا می كنند.

دسترسی سریع