رادیو صبا مخاطبان را به صبر و شیكبایی دعوت می كند

رادیو صبا در برنامه "صبامك" پاسخگو پیام های مخاطبان با موضوع صبر و شكیبایی می شود.

1400/07/11
|
11:25

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه مخاطب محور "صبامك " روز دوشنبه با موضوع صبوری راهی آنتن صبا می شود .

صبوری به‌معنای روبه‌رو‌شدن با سختی‌ها و ناامیدی‌ها با كمك آرامش است؛ بنابراین، هرجا سختی و ناامیدی وجود داشته باشد، یعنی تقریبا همه‌جا، می‌توان صبوری را تمرین كرد. صبر و شكیبایی در زندگی روزمره ضروری است؛ در خانه با بچه‌ها، در محل كار با همكارها، در فروشگاه‌ها با نیمی از مردم شهر و غیره؛ همچنین صبر كردن می‌تواند بین اضطراب و آرامش تعادل ایجاد كند.

زندگی انسان با صبر معنادار می‌شود، چرا كه بدون تردید زندگی آدمی آمیخته با فراز و نشیب و تلخ و شیرین و پیروزی و شكست است و اگر او تسلیم نیمه تاریك و تلخ حوادث شود، هرگز سرافراز و سعادتمند نخواهد شد.

در این برنامه پیامك های ارسالی مخاطبان به سامانه 300001055 با موضوع صبر و شكیبایی خوانده می شود و بالحنی شیرین و شعر گونه شیدا زینی پاسخ داده می شود.

دراین برنامه پیام های تلفنی مخاطبان با شماره 27861055 با موضوع صبوری پخش می شود و محمد اوزی گوینده برنامه پاسخگوی آنها می شود.

برنامه "صبامك " هر روز ساعت 11 صبح تقدیم خاطبان رادیو صبا می شود.

دسترسی سریع