خاطرات شیرین خودرا با اجرای هنرمندان شهر فرنگ از رادیو صبا بشنوید.

برنامه "شهر فرنگ "رادیو صبا در فصل جدید به تعامل بیشتر با مخاطبان می پردازد.

1400/07/20
|
10:44

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، " شهر فرنگ " در قالب جنگ مفرح با نمایش های طنز و شاد هر روز از رادیو صبا پخش می شود .

این برنامه با پخش موسیقی و ترانه های نشاط آفرین به همراه آیتم‎های نمایشی كوتاه طنز و لطیفه های شیرین با بیان طنز به نقد مسایل سیاسی ، اقتصادی، ورزشی ، اجتماعی در قالب نمایش های طنز و لطیفه می پردازد.

این برنامه در فصل جدید با تغییراتی راهی آنتن صبا می شود درهمین خصوص ساجد قدوسیان گارگردان این برنامه گفت : با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و بازخورد مخاطبان این برنامه نیاز به تغییراتی داشت كه می توان به تعامل بیشتراین برنامه با مخاطبان و بیشتر شدن حجم نمایش های طنز در این برنامه اشاره كرد .این برنامه در فصل جدید با گسترش تعامل با مخاطبان از طریق سامانه هدهد لطیفه ها و خاطرات ارسالی مخاطبان را با نام خودشان و اجرای بازیگران طنز پخش می كند.
از مخاطبان می خواهیم از طریق سامانه هدهد در سایت رادیوصبا با ما در ارتباط باشند،و لطیفه ها و خاطرات طنز خود را برای ما ارسال كنند تا در رادیو صبا شنونده آن باشند ، با اجرای شیرین بازیگران شهر فرنگ و به نام خودشان .

این برنامه در فصل جدید به تهیه كنندگی سجاد كلبادی نژاد هر روز ساعت 9 صبح تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع