انتخاب های سخت آقای فرصت در "شهر فرنگ "

انسان موجودی مختار و دارای قدرت انخاب است كه میتواند بر اساس آن تصمیمات زندگی‌اش را به بهترین نحو گرفته و مسیر مناسبی را برای خود برگزیند.

1400/07/17
|
12:30

كسی كه قدرت انتخاب نداشته باشد و در تصمیم گیری‌های زندگی‌اش ضعیف عمل كند بعد از مدتی اعتماد به نفسش را از دست داده و ترجیح میدهد در این زمینه به سایرین اتكا كند.

این روال ادامه یافته و باعث تضعیف هر چه بیشتر عزت نفس در زندگی خواهد بود. به همین علت لازم است انسان در جهت تقویت مهارت‌هایی همچون انتخاب و تصمیم گیری گام بردارد.

خطای تكیه گاهی یكی از اشتباهاتی است كه در زمان تصمیم گیری ممكن است با آن مواجه شده و شما را به انتخاب اشتباه وادارد.

شما ممكن است در ارتباط با یك انتخاب دیدگاهی از پیش تعیین شده داشته باشید كه بعضا اشتباه باشد. برای مثال ممكن است خانواده‌ای مدام در گوش فرزندش بخواند كه به دنبال كار ثابت و كارمندی باشد.

این فرزند وقتی به سنین جوانی برسد ، تنها انتخاب‌هایی را برمیگزیند كه مطابق با این معیار خانواده او باشد و سایر انتخاب‌ها را به علت خطای تكیه گاهی كاملا حذف میكند.

پس بهتر است تلاش كنیم بدون هیچ پیش زمینه ذهنی به بررسی گزینه‌های موجود پرداخته و آنها را بدون تحقیق و تفكر كنار نگذارید."شهر فرنگ" با پخش ترانه های نشاط آفرین به همراه آیتم های نمایشی كوتاه با بیان طنز به نقد مسایل سیاسی ، اقتصادی، ورزشی و اجتماعی میپردازد. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح به مدت 60 دقیقه راهی آنتن صبا می شود.

شهر فرنگ در بخش نمایشی با بیان طنز به موضوع "اهمیت قدرت انتخاب "پرداخته است ،در ادامه شنونده این بخش باشید.

دسترسی سریع