ملاك های انتخاب همسر در "شهر فرنگ "

ازدواج یك اتفاق بسیار مهم در زندگی هر فرد است و اگر بتوانیم فردی را انتخاب كنیم كه در تمام مسیر زندگی همراه ما باشد، به تفاوت‌ها و نظرات ما احترام بگذارد تأثیر شگرفی در زندگی ما خواهد داشت.

1400/07/12
|
12:06

در فرهنگ كشور ما نظر خانواده برای آقایان بسیار مهم است، حتی اگر كاملا مستقل شده باشند، چون در صورت رضایت اعضای خانواده به خصوص مادر، مردان احساس اطمینان بیشتری خواهند داشت و تحقیقات نشان داده است كه رضایت خانواده با موفقیت ازدواج و رضایت از زندگی زناشویی ارتباط مستقیمی دارد.

یكی از مسائلی مطرح در انتخاب همسر، میزان بلوغ فكری فرد است، ادامه داد: بلوغ فكری در انتخاب فرد تأثیر زیادی خواهد داشت، چراكه اگر فرد به بلوغ مناسب نرسیده باشد بیشتر براساس احساسات تصمیم خواهد گرفت و احتمال شكست فرد افزایش پیدا خواهد كرد.

بهتر است مردان علاوه بر ویژگی‌های مطرح شده، سعی كنند فردی را انتخاب كنند كه از نظر اجتماعی، روانی و سایر جنبه‌ها به بلوغ و پختگی كافی رسیده باشد، زیرا در غیر این صورت تعارض‌ها افزایش پیدا می‌كند.

افرادی كه به بلوغ روانی كافی نرسیده باشند، هیجاناتشان را نمی‌توانند مدیریت كنند و ممكن است از فرد مقابلشان انتظارات غیر واقع‌بینانه داشته باشند.
"شهر فرنگ" با پخش ترانه های نشاط آفرین به همراه آیتم های نمایشی كوتاه با بیان طنز به نقد مسایل سیاسی ، اقتصادی، ورزشی و اجتماعی میپردازد. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح به مدت 60 دقیقه راهی آنتن صبا می شود.

شهر فرنگ در بخش نمایشی با بیان طنز به موضوع "ملاك های انتخاب همسر "پرداخته است ،در ادامه شنونده این بخش باشید.

دسترسی سریع