سفره مردم روز به روز كوچك تر میشود

كوچك شدن سفره مردم رهاورد گرانی افسارگسیخته در كشور است به نحوی كه مردم زیر بار فساد اقتصادی كمر خم كردند.

1400/07/10
|
12:21

نبود نظارت بر واحدهای صنفی متخلف نیز از یك سو باعث شده است تا چند نرخی‌ها را در واحدهای صنفی مختلف از یك محصول شاهد باشیم و این موضوع نیز برای مردم به یك معضل تبدیل شده است چراكه موجب سلب اعتماد از واحدهای صنفی شده است.

گرانی های مایحتاج زندگی در روزهای اخیر در نوع خود به نوعی سفره مردم را كوچكتر و كوچكتر كرده است؛ افزایش قیمت شیر، افزایش سایر محصولات لبنی نظیر پنیر، ماست و غیره را نیز به دنبال دارد و این روزها زمزمه گرانی نان نیز به گوش می رسد و دولت قصد افزایش نرخ نان را دارد.

این گرانی‌ها تنها به تورم و افزایش آن می‌انجامد چراكه محصولات گران شده از جمله محصولات مایحتاج زندگی است كه روزانه مردم حداقل یكی دو بار از آن استفاده می‌كنند.


"شهر فرنگ" با پخش ترانه های نشاط آفرین به همراه آیتم های نمایشی كوتاه با بیان طنز به نقد مسایل سیاسی ، اقتصادی، ورزشی و اجتماعی میپردازد. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح به مدت 60 دقیقه راهی آنتن صبا می شود.

شهر فرنگ در بخش نمایشی با بیان طنز به موضوع "گرانی و كوچك شدن سفره های مردم "پرداخته است ،در ادامه شنونده این بخش باشید.

دسترسی سریع