تفكری دوباره در «رادیو صبا »

رادیو صبا در برنامه «صدویك راه برای كتاب نخواندن» مخاطبان را با كتاب دوباره فكر كن آشنا می كند.

1400/09/11
|
09:12

به گزارش روابط عمومی رادیو صاكثر ما به دانش و تخصصمان افتخار می‌كنیم و خیلی دوست داریم پای باورها و عقایدمان بمانیم. در یك دنیای باثبات، چنین طرز فكری منطقی خواهد بود و ثبات عقیده‌ی ما، عواید قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. اما مشكل اینجاست كه دنیای ما به‌سرعت تغییر می‌كند و باید معادل زمانی كه صرف تفكر می‌كنیم، برای بازنگری و اصلاح تفكرات‌مان هم وقت بگذاریم.با ، برنامه صدو یك را ه برای كتاب نخواندن " با هدفت گسترش فرهنگ مطالعه در هر برنامه یك كتاب را به روش های متنوعی به مخاطبان معرفی می كند .

تجدیدنظر یك مجموعه مهارت و البته یك طرز فكر است. هم‌اكنون خیلی از ابزارهای ذهنی موردنیازمان را در اختیار داریم. فقط باید یادمان باشد كه هر از چند گاهی با بیرون آوردن آنها از قفسه، گردوغبار رویشان را پاك كنیم.

آدام گرانت در كتاب «دوباره فكركن » از آمادگی ذهنی و قدرت دوباره و دوباره فكر كردن و تجدید نظر كردن در آموخته‌های قبلی برای گرفتن تصمیمات به موقع در زندگی و رسیدن به اهداف سخن می‌گوید.

رادیو صبا روز جمعه 12 آذر در برنامه «صدویك راه برای كتان نخوان» این كتاب را به شنوندگانی كه می‌خواهند فرهنگ یادگیری چه در خانه، محیط كار و یا هرجای دیگر ایجاد كنند توصیه می‌شود. درس‌های این كتاب بیش از هر زمان دیگری مهم است.

"صدو یك را ه برای كتاب نخواندن " روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 11 به تهیه كنندگی مژگان فرزین گویندگی آرمان غفاریان و گزارشگری شیما شیرازی تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع