«12 سال بردگی » در رادیو صبا معرفی می شود.

رادیو صبا در برنامه صدو یك راه برای كتاب نخواندن مخاطبان را با كتاب «12 سال بردگی » آشنا می كند.

1400/08/19
|
10:56

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «صد و یك راه برای كتاب نخواندن» پنج شنبه 20 آبان ، مخاطبان رادیو صبا را با كتاب «كتاب 12سال بردگی اثر سالومون نورثاپ » آشنا می كند.

سالومون نورثاپ سیاهپوستی آزاد است كه با همسر و فرزندانش در نزدكی نیویورك زندگی و با نواختن ویولن امرا معاش می كند.دو سفید پوست طماع او را اغفال از خانواده اش دور كرده و میربایند سپس او را بیهوش كرده و به عنوان برده می فروشند.وقتی به هوش می آید خود را در غل و زنجیر می بینید... كتاب دوازده سال بردگی داستانی درباره انسانیت و آزادی است.داستان زندگی مردی است كه در جستجوی یافتن راهی برای دوستی و صلح در دنیایی هرج و مرج زده گام بر می دارد. این ماجرا تنها سرگذشت یك نفر نیست بلكه تراژدی میلیون ها انسانی است كه روحشان سركوب شده و آزار دیده اند.

از روی این كتاب تاثیر گذار فیلمی به همین نام نیز ساخته شده است. این فیلم نیز یك فیلم درام تاریخی بر اساس خودزندگی‌نامه 12 سال بردگی اثر سالومون نورثاپ است كه یك سیاه آزاد بود، ولی ربوده شد و به‌عنوان برده فروخته شد.

صدو یك راه برای كتاب نخواندن " با معرفی و بررسی كتاب با حضور كارشناس فرهنگی این كتاب را به دوست‌داران ادبیات داستانی و رمان‌های خارجی معرفی می كند .

"صدو یك را ه برای كتاب نخواندن " روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 11 به تهیه كنندگی مژگان فرزین گویندگی آرمان غفاریان و گزارشگری شیما شیرازی تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع