در رادیو صبا با پیغمبر دزدان آشنا شوید.

رادیو صبا در برنامه «صدو یك راه برای كتاب نخواندن » مخاطبان را با كتاب پیغمبر دزدان آشنا می كند.

1400/08/13
|
08:01

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا،برنامه «صدو یك راه برای كتاب نخواندن » مخاطبان را با كتاب پیغمبر دزدان آشنا می كند.

شیخ محمدحسن زیدآبادی، یا در برخی منابع: شیخ محمدحسن سیرجانی كرمانی، متخلص به قارانی و مشهور به نبی السارقین یا پیغمبر دزدان (زاده: حدود 1230 هجری قمری در زیدآباد سیرجان، درگذشت: حدود 1310 هجری قمری در زیدآباد)، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و روحانی ایرانی و از معاریف عصر قاجار بود.
وی در بهبود و اصلاح اوضاع زمان خویش، تلاش بسیار كرد و با نامه های مطایبه آمیز و سرشار از اشعار لطیف و در عین حال گزندهٔ خود، خطاب به حكّام و افراد مهم و موثر دوران خویش، آنان را به عدالت و دادگری و دوری از بیداد و ستم، فرامی خواند. مقصود و غرض وی از انتخاب لقب نبی السارقین یا پیغمبر دزدان برای خویش و استفادهٔ همیشگی از این لقب در اشعار و نوشته های خود، آن بود كه با بیان شوخ طبعانهٔ خویش، در ظاهر دزدان بیابانی و سر گردنه و راهزنان صحراگرد و كوه نشین، و در باطن و لفّافه، تمامی دزدان و غارتگران اموال عمومی و از جمله به خصوص حكّام و زمامداران ستمگر را، به كردار زشت و جهنمی شان متنبه ساخته و با گفتار و لحن دلپسند آن زمان، آنها را از روش بدشان بازدارد.

مجموعهٔ آثار و نامه های او، به همراه مختصری از شرح حالش، نخستین بار در سال 1324 خورشیدی، در كتابی موسوم به پیغمبر دزدان، توسط محمدابراهیم باستانی پاریزی در كرمان به چاپ رسیده است.

صدو یك راه برای كتاب نخواندن " با معرفی و بررسی كتاب با حضور كارشناس فرهنگی این كتاب را به دوست‌داران ادبیات داستانی و رمان‌های خارجی معرفی می كند .

"صدو یك را ه برای كتاب نخواندن " روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 11 به تهیه كنندگی مژگان فرزین گویندگی آرمان غفاریان و گزارشگری شیما شیرازی تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع