ناصر محبی: قوانین راهنمای و رانندگی را رعایت كنید

رادیو صبا در برنامه «ناصر باش» از اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می گوید.

1400/08/16
|
06:46

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ،«ناصر باش» از برنامه های طنز رادیو صبا كه با اجرای ناصر محبی كمدین جوان خندوانه راهی آنتن صبا می شود .

"ناصر باش " یك برنامه شخصیت محور است ، كه نام این برنامه برگرفته از ناصر هم به معنی شاد و پیروز و همین كه اشاره ای دارد به مجری برنامه « ناصرمحبی» كه از كمدین های خندوانه ، كه مردم او را با استندآپ قصه های من و بابام می شناسند.

این برنامه با بخش های مختلف «بیوگرافی طنز»، «خاطرات ناصر»، «ترانه هایی با اجرای خود ناصر محبی » و «ناصر میرزا» پخش می‌شود .

روز یكشنبه 16 آبان "ناصر باش " با موضوع «رعایت قواین راهنمایی و رانندگی » راهی آنتن صبا می‌شود.

خـش عمده‌ای از مشكلات ترافیكی ناشی از عــدم رعایت قوانین و مقــررات است. قطعا با احترام به قانون ، ترافیك روان و مطلوبتری خواهیم داشت.
رانندگان وسائط نقلیه بایستی به علایم و چراغهای راهنمایی توجه داشته باشند و از آنها پیروی كنند. این علائم دستورالعمل رانندگی صحیـــح را نشان مــی‌دهد. بایستی مطمئـــن شوید مفهوم تمام علائم را می‌دانید.
علت اصلی ایجاد ترافیك سنگین و كندی حركت خودروها در سطح خیابانها، توجه نكردن راننــدگان به قوانین راهنمایی و رانندگی، از جمله توقف دوبـله، پارك در محل توقف ممنــوع، توقـــف در ابتدای ورودی خیابانها برای ســوار و پیاده كــردن مسافــر و انحـــراف به چپ ناگهانی و نیز سبقتهای بی‌مــورد و سرانجام كنار نكشیدن اتومبیل در تصادفات جزئی و خسارتی است.
باید همیشه به یاد داشته باشیم كه مقررات راهنمایی و رانندگی برای تنظیم عبور و مرور و انضباط بخشی به معابر وضع شده‌اند و رعایتآن به نفع همه خواهد بود .

"ناصر باش " به تهیه كنندگی محمد خسروجردی و نویسندگی و سردبیری كیارش كمالی فر، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 به مدت 30 دقیقه پخش می‌شود.

دسترسی سریع