ناصر محبی به شما میگوید درونگرا هستید یا برونگرا

رادیو صبا در برنامه "ناصر باش" به مرور ویژگی های افراد دورنگرا و برونگرا می پردازد.

1400/07/25
|
07:40

رفتار شما و حتی نوع ارتباط تان با دیگران بیانگر شخصیت درونی شما است و نشان می دهد شما فرد درون گرایی هستید و یا بالعكس برون گرا میباشید.

روانشناسان سوالاتی دررابطه با عكس العمل ما در برون گرا و یا درون گرا بودن مورد بررسی قرار دادند ، خصوصیات شخصی كه ترجیح میدهیم چگونه با دیگران ارتباط برقرار كنیم رادیو صبا در برنامه "ناصر باش " روز دوشنبه 26 مهر به این موضوع می پردازد،ناصر محبی در برنامه "ناصر باش " راجع به اینكه درون گرا و برون گرا چه هستند و چه تاثیری بر سلامت ما دارند برای مخاطبان توضیح می دهد

حتما معنی اصلی درون گرا و برون گرا را می دانید ولی آیا می توانید بگویید ولی روز دوشنبه ناصر محبی به شما می گوید كه شما كدام شخصیت را دارید ؟ درون یا برون گرا؟
این برنامه با آتیم های طنز «استند آپ،حكایت های ناصر ، مهمان تلفنی ، ناصر میرزا و...» به بیان معضلات اجتماعی و فرهنگی به زبان طنز و با روایت ناصر محبی می پردازد.

"ناصر باش " به تهیه كنندگی محمد خسروجردی و نویسندگی و سردبیری كیارش كمالی فر، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 پخش می‌شود.

دسترسی سریع