خرافات در رادیو صبا

برنامه طنز "ناصر باش" بانگاهی طنز به خرافات راهی آنتن صبا میشود.

1400/05/05
|
11:10

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، خرافات سوژه طنز برنامه "ناصر باش " شد .

خرافه به معنی اعتقاد غیرمنطقی و ثابت نشده به تأثیر امور ماورای طبیعت در امور طبیعی و به عبارت دیگر، هر نوع پندار عجیب برای مردم عوام است. معمولاً خرافات ریشه در گرایش‌های درونی یا باطنی در زندگی بشر داشته‌اند و به مرور تبدیل به خرافه شده‌اند.

گاهی این اعتقادات به قدری عجیب و غریب هستند كه باعث خنده میشود .برنامه طنز "ناصر باش " كه موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز را از منظر طنز بیان می كند . روز چهارشنبه ششم مرداد خرافات را بهانه شادی و لبخند مخاطبان رادیو صبا قرار می دهد.

"ناصر باش"با بخش های مختلف «بیوگرافی طنز»، «خاطرات ناصر»، «ترانه هایی با اجرای خود ناصر محبی » راهی آنتن صبا میشود.

"ناصر باش " به تهیه كنندگی محمد خسروجردی و نویسندگی و سردبیری كیارش كمالی فر، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 به مدت 30 دقیقه پخش می‌شود.

دسترسی سریع