آرامش «دكتر صبا»

برنامه طنز دكتر صبا با موضوع آرامش راهی آنتن رادیو صبا می شود.

1400/11/18
|
08:16

آرامش در زندگی چگونه به دست می‌آید؟ آرامش كلمه‌ای است كه امروزه به آرزویی دست نیافتنی برای اكثر انسان‌ها تبدیل شده‌است. پیشرفت‌های روز افزون عصر حاضر، زندگی را برای افراد راحت‌تر كرده است اما به همان میزان آرامش را از ذهن‌ها دور كرده‌است. اینكه چگونه آرامش داشته باشید تا حد زیادی به باورها و شیوه زندگی خود شما بر می‌گردد. دنیای امروز و مشغله‌های آن استرس‌ها و نگرانی‌های جدیدی برای ما ایجاد كرده است. اما باید به این نكته توجه كرد كه داشتن آرامش شرط اساسی برای رسیدن به شادی و موفقیت در زندگی است. پس اهمیت دارد راه‌های رسیدن به آن را بیاموزید.
رادیو صبا در برنامه دكتر صبا بانگاهی طنز به این موضوع از اهمیت آرامش در زندگی می گوید و در بخش مختلف با شوخی و طنز راهكارهایی برای ایچاد آرامش ارائه می كند.
دكتر صبا هر روز ساعت 13:30 با هنرمندی وحید كمالی زاده راهی آنتن صبا می شود.

دسترسی سریع