«دكتر صبا» با حقوق شنوندگان را می خنداند


برنامه طنز «دكتر صبا» با موضوع حقوق لبخند و شادی تقدیم خاطبان می كند.

1400/09/27
|
09:32


به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه طنز دكتر صبا كه هر روز با بیان یكی از مسایل اجتماعی و فرهنگی روز جامعه باعث خنده و شادی شنوندگان می شود روز یكشنبه 28 آذر با موضوع حقوق راهی آنتن صبا می شود.
در این برنامه دربخش های متنوع با این موضوع شوخی می شود و طنازانه نقدی به مشكلات حقوق و دستمزد دریافتی مردم و تورم در جامعه می شود.
برنامه دكتر صبا هنرمندی وحیدكمالی زاده به عنوان گوینده و تهیه كننده و بازیگر نقش های مختلف هر روزساعت 6:15 لبخند و شادی به شنوندگان رادیو صبا هدیه می دهد.

دسترسی سریع