چاقی بهانه شادی دكتر صبا می شود

دكتر صبا در «رادیو صبا» هر روز با پرداختن به موضوعات روز جامعه لبخند و شادی را تقدیم مخاطبان می كند.

1400/09/23
|
01:04

ماشینی شدن زندگی و حركت ناخواسته به سمت «آپارتمان نشینی» بهداشت و سلامتی مردم را با خطراتی مواجه كرد كه استارتش از حدود دو دهه پیش خورد و حالا تبعاتش گریبان بسیاری از افراد را گرفته است. كم تحركی و به دنبال آن چاقی مفرط كه از مدتها پیش لایه‌های مختلف جامعه را در بر گرفته بود حالا به سنین پایین رسیده تا زنگ خطر برای سلامتی مردم به صدا در آید.
رادیو صبا در برنامه دكتر صبا با انتخاب چاقی به عنوان موضوع برنامه با نگاهی طنز به این مسئله در جامعه می پردازد.

این برنامه در بخش های مختلف «فری فال، ترانه دارمانی، مشاوره پزشكی» به بیان عواقب كم تحركی و چاقی در جامعه می پردازد.

دكتر صبا هر روز ساعت 6:15 با هنرمندی وحید كمالی زاده راهی آنتن صبا میشود.

دسترسی سریع