انتخاب شغل سوژه «دكتر صبا» شد

رادیو صبا هر روز در برنامه دكتر صبا نسخه شادی و لبخند می پیچد

1400/09/05
|
11:16

انتخاب شغل شما با «دكتر صبا»
برنامه «دكتر صبا» با نگاهی طنز به اهمیت انتخاب شغل در زندگی می پردازد.
انسان در تمام مراحل زندگی در حال انتخاب است؛ انتخاب دوست، انتخاب مدرسه، انتخاب رشته، انتخاب دانشگاه، انتخاب شغل، انتخاب همسر و … اما در این میان انتخاب شغل از مهم‌ترین انتخاب‌هاست. این انتخاب می‌تواند در تمام انتخاب‌های دیگر شما تاثیرگذار باشد؛ بنابراین این انتخاب باید بر اساس معیارهای دقیق صورت گرفته و كاملا آگاهانه باشد. مولوی حدود هشتصد سال پیش شعری را گفته كه هنوز كه هنوز است می‌توان آن را سرلوحه زندگی قرار داد:
«هر كسی را بهر كاری ساختند / میل آن را در دلش انداختند».

«دكتر صبا» روز شنبه 6 آذر به موضوع انتخاب شغل می پردازد.
این برنامه هر روز ساعت 6:15 با هنرمندی وحید كمالی زاده تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع