دكتر صبا: هنگام رانندگی در هوای آلوده لبخند بزنید

برنامه طنز «دكتر صبا» با موضوع رانندگی و آلودگی هوا لبخند وشادی تقدیم مخاطبان می كند.

1400/08/28
|
09:06

ه گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه طنز «دكتر صبا » هر روز یكی از مسائل اجتماعی و فرهنگی را بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان می كند این روزها كه آلودگی هوا و ترافیك نقل هر مجلسی شده دكتر صبا نیز این موضوع را سوژه خود برای تجویز لبخند و شادی به مخاطبانش در رادیو صبا می كند . این برنامه روز شنبه 29 آبان با موضوع آلودگی هوا و رانندگی تقدیم مخاطبان می شود
در این برنامه وحید كمالی زاده این موضوع را دستمایه طنز بخش های مختلف برنامه مثل «دكتر صبا »، «فری فال » ، «پیامك» و «ترانه درمانی » قرار می دهد و با این موضوع بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان فراهم می كند.

"دكتر صبا " كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:15 صبح همراه مخاطبان می شود .

دسترسی سریع