تربیت سوژه طنز دكتر صبا شد

«دكتر صبا » در رادیو صبا با موضوع تربیت نسخه شادی و لبخند برای شنوندگان می پیچد.

1400/08/25
|
00:23

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه طنز «دكتر صبا » هر روز یكی از مسائل اجتماعی و فرهنگی را بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان می كند ای برنامه روز چهارشنبه 26 آبان با موضوع تربیت راهی آنتن میشود.

در این برنامه وحید كمالی زاده «تربیت » را دستمایه طنز بخش های مختلف برنامه مثل «دكتر صبا »، «فری فال » ، «پیامك» و «ترانه درمانی » قرار می دهد و با این موضوع بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان فراهم می كند.

"دكتر صبا " كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:15 صبح همراه مخاطبان می شود .

دسترسی سریع