«دكترصبا » تصمیم دارد مخاطبان را بخنداند

برنامه طنز «دكتر» صبا هر روز به بهانه پرداختن به یكی یاز موضوعات اجتماعی و فرهنگی لبخند و شادی تقدیم مخاطبان می كند.

1400/08/18
|
00:26


به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه «دكتر صبا »با تجویز رهكارهای شادی و لبخند برای مخاطبان راهی آنتن صبا می‌شود.
این برنامه هر روز صبح با انتخاب موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه شادی و لبخند را به شنوندگان تقدیم می كند. روز چهارشنبه 19 آبان كلید واژه «اتصمیم » سوژه طنز این دكتر شده است.


در این برنامه وحید كمالی زاده «انتخاب در زندگی ر» را دستمایه طنز بخش های مختلف برنامه مثل «دكتر صبا »، «فری فال » ، «پیامك» و «ترانه درمانی » قرار می دهد و با این موضوع بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان فراهم می كند.

"دكتر صبا " كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و 15 همراه مخاطبان می شود .

دسترسی سریع