انتخاب سوژه طنز «دكتر صبا» شد

دكتر صبا هر روز صبح با انتخاب موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه شادی و لبخند را به مخاطبان تقدیم می كند.

1400/08/16
|
06:56

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه «دكتر صبا »با تجویز رهكارهای شادی و لبخند برای مخاطبان راهی آنتن صبا می‌شود.
این برنامه هر روز صبح با انتخاب موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه شادی و لبخند را به شنوندگان تقدیم می كند. روز دوشنبه كلید واژه «انتخاب » سوژه طنز این دكتر شده است.

انسانها از كودكی در دو راهی انتخاب قرار دارند تا زمانی كه مرگ آنها فرا برسد و این انتخابها مسیر زندگی افراد را مشخص می كنند، انتخابهایی كه گاه همراه با موفقیت است و گاهی با شكست مواجه می شود .

انسان تنها موجودی است كه دارای اختیار و اراده كامل است ، و همین اختیار و اراده او را در مقابل انتخاب های گوناگون در مسیر زندگیش قرار می دهد و هر انتخاب می تواند تاثیر شگرف فردی و اجتماعی و حتی مادی و معنوی به جا بگذارد.

در این برنامه وحید كمالی زاده «انتخاب در زندگی ر» را دستمایه طنز بخش های مختلف برنامه مثل «دكتر صبا »، «فری فال » ، «پیامك» و «ترانه درمانی » قرار می دهد و با این موضوع بهانه ای برای شادی و لبخند مخاطبان فراهم می كند.

"دكتر صبا " كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و 15 همراه مخاطبان می شود .

دسترسی سریع