«دكتر صبا» به شنوندگان لبخند و شادی تعارف می كند.


برنامه طنز دكتر صبا تعارف كردن در جامعه را سوژه طنز خود قرار داد.

1400/08/09
|
07:31به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، برنامه طنز «دكتر صبا» هر روز به بهانه ی بیان یكی از مسائل اجتماعی و فرهنگی لبخند و شادی را تقدیم مخاطبان می كند.
روز دوشنبه دهم آبان «دكتر صبا» خنده و شادی به مخاطبان تعارف می كند و تعارف كردن را سوژه طنز برنامه خود قرار می دهد.
تعارف كردن یكی از رسوم ایرانی است كه ریشه در فرهنگ غنی و ادب ایرانیان دارد و در خارج از مرزهای ایران هیچ نمونه و جایگزینی برای تعریف آن وجود ندارد. این رسم كه در تمام ابعاد زندگی ایرانیان رسوخ كرده یكی از مهم ترین نكاتی است كه در هنگام سفر به ایران باید بدانید و به تعبیر یك گردشگر خارجی : تعارف یكی از پیچیده‌ترین “هنرهای آداب معاشرت” ایرانی هاست...

تعارف ، احترام اغراق آمیز
«تعارف» یكی از هنجارهای اجتماعی در میان ایرانیان است كه نمونه‌ای از احترام متقابل است و تأكید بر رتبه اجتماعی افراد دارد و به نوعی نشانه احترام به شمار می‌رود و شامل طیف وسیعی از رفتارها در آداب معاشرت می‌شود و نقش مهمی در تعاملات اجتماعی دارد.

در دنیای تعارف كردن، ادب از جایگاه والایی برخوردار است. مردم توسط “تعارف” آن چیزهایی كه مورد پذیرششان است را رد می‌كنند؛ چیزی را می‌گویند كه منظورشان نیست؛ چیزی را بیان می‌كنند كه حسش نمی‌كنند؛ دعوت می‌كنند بی آنكه نیت‌شان واقعا دعوت كردن باشد؛ و حتی به جای انتقال اخبار بد، امید واهی را به دیگری تزریق می‌كنند. اشخاص از این طریق بدون توجه به واقعیت موضوع چیزی را بیان می‌كنند كه صرفا “آرزو داشتند آنطور باشد.”

«دكتر صبا» در بخش های متنوع «مشاوره پزشكی ، فری فال و ترانه درمانی » با نگاهی طنز به موضوع تعارف كردن در روابط خانوادگی تا روابط اجتماعی ما در جامعه می پردازد.

این برنامه با هنرمندی وحید كمالی زاده به عنوان گوینده و بازیگر و تهیه كننده هر روز صبح ساعت 6:45 راهی آنتن صبا می شود.

دسترسی سریع