"دكتر صبا" برای لبخند و شادی برنامه ریزی می كند

برنامه طنز "دكتر صبا" با برنامه ریزی برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچد.

1400/07/18
|
10:30

به گزارش روابط عمومی ،روزمرگی و لحظه‌ای زندگی كردن یكی از آسیب‌های رایج شیوه و سبك زندگی میانگین جامعه ماشده است، این در صورتی است كه برنامه ریزی خیلی از سختی‌های و ناكامی‌های زندگی را از بین می‌برد و انسان را در مسیر رشد و ترقی قرار می‌دهد.تقریبا همه افراد به دنبال موفقیت و شادی در زندگی هستند و این امر را بیشتر در بیرون جست‌وجو می‌كنند، در حالی كه موفقیت و شادی در زندگی در مجموع در دست خود افراد است. اگر هر فرد برای زندگی خود برنامه داشته باشد گذشته از حوادث استثنایی و خارج از كنترل آدمی، موفق خواهد شد و به شادی خواهد رسید.وقتی از زندگی با برنامه سخن به میان می‌آید مقصود نظم و هدفمندی است. ما تنها زمانی می‌توانیم در هر مقام و موقعیت رشد كنیم كه برای انجام هر كار، به جای مصلحت جویی از دیگران یا استفاده از كتاب‌های راهنما، با برنامه ریزی خود و اندیشه خلاقانه جلو برویم.

"دكتر صبا " با هر بهانه ای به دنبال لبخندو شادی مخاطبان است روز دوشنبه با برای لبخند وشادی مخاطبان "برنامه ریزی " ویژه كرده است ، در این برنامه در آیتم های طنز «مشاوره پزشكی ، فری فال ، ترانه درمانی و ...» به اهمیت برنامه ریزی برای زندگی موفق تر همراه آرامش و لبخند اشاره می كند.

این برنامه با هنرمندی وحید كمالی زاده به عنوان تهیه كننده و گوینده بازیگر و مجری هر روز ساعت 6:30 و 15:30 تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع