درس گرفتن از زندگی در "دكتر صبا "

همگی ما همزمان با تحصیل در مدارس، درسهایی از زندگی نیز می آموزیم كه هردوی آنها مهم است .

1400/07/12
|
09:50

مشكل اصلی این است كه زندگی قبل از ما هم جریان داشته و ما را هم مانند دیگران در مسیرش با خود می برد و این در حالی است كه ما تازه در ابتدای یادگیری و كسب معلومات لازم برای زندگی هستیم و تنها امیدواریم كه روزی به همه ی جوانب دست پیدا كنیم ، پس بطور منطقی دانش ما همیشه عقب تر از زندگی است.

همه ما اشتباه می كنیم. اشتباهات و خطا از ما دور نیستند. گاهی می دانیم و اشتباه می كنیم و گاهی ناآگاهانه گرفتار اشتباه می شویم. در هر صورت ، اگر بیشتر تمركز كنیم ، آگاهی بیشتری پیدا كنیم و بدانیم كه اشتباهاتی كه به ما می آموزد ، درصد اشتباهات آگاهانه و ناخودآگاه ما در زندگی كمتر و كمتر می شود.


برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.

این برنامه كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و به مدت 15 همراه مخاطبان می شود .

در ادامه شنونده برنامه "دكتر صبا" با موضوع درس گرفتن از زندگی باشید.

دسترسی سریع