خوش بینی و بدبینی از نگاه "دكتر صبا "

خوش بینی پتانسیل انسان را به حد اعلی می‌رساند، در حالی كه بدبینی آن را نابود می‌كند. در این نوشتار نگاهی داشته باشید به این 5 تفاوت بین خوشبین ها و بدبین ها و بگویید كه شما جزو كدام یك از آن‌ها هستید؟

1400/07/10
|
13:00

اولین تفاوت بین خوشبین ها و بدبین ها این است كه آدم‌های خوش‌بین باور دارند كه می‌توانند آینده‌ی خود را شكل دهند. از نظر آن‌ها هیچ دلیلی وجود ندارد كه فردا بهتر از امروز نباشد، و حق هم دارند. شرایط و شكست‌ها برای یك آدم خوش‌بین اهمیت چندانی ندارد.

جهان‌بینی آدم خوش‌بین طوری است كه بهبود زندگی را همیشه قابل پیش‌بینی می‌داند. این نوع جهان‌بینی خود را در طول زمان از طریق نیرورسانی مثبت، و به طور خاص با استفاده از استراتژی‌های مناسب تقویت می‌كند.

اولین تفاوت بین خوشبین ها و بدبین ها این است كه آدم‌های خوش‌بین باور دارند كه می‌توانند آینده‌ی خود را شكل دهند. از نظر آن‌ها هیچ دلیلی وجود ندارد كه فردا بهتر از امروز نباشد، و حق هم دارند. شرایط و شكست‌ها برای یك آدم خوش‌بین اهمیت چندانی ندارد.

جهان‌بینی آدم خوش‌بین طوری است كه بهبود زندگی را همیشه قابل پیش‌بینی می‌داند. این نوع جهان‌بینی خود را در طول زمان از طریق نیرورسانی مثبت، و به طور خاص با استفاده از استراتژی‌های مناسب تقویت می‌كند.برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.

این برنامه كه پاسخگوی سوالات طنز بیماران خود می شود و به آنها مشاوره پزشكی می دهد هر روز ساعت 6:45 صبح و به مدت 15 همراه مخاطبان می شود .

در ادامه شنونده برنامه "دكتر صبا" با موضوع خوش بینی و بدبینی باشید.

دسترسی سریع